Het Plan

Talentvolle spelers een goede opleiding aanbieden waarin de individuele ontwikkeling centraal staat. De begeleiding moet op alle fronten door topcoaches en (oud)spelers gegeven worden die hun sporen ruimschoots verdiend hebben in de top (golf)sport. De speler moet voldoende tijd krijgen zichzelf te ontwikkelen zodat hij/zij zo veel mogelijk coachonafhankelijk wordt.

Basis uitgangspunten

 • De speler staat ten alle tijden centraal
 • Spelers begeleiden door ervaren coaches en oudspelers. Zo ontstaat er een begeleidingsteam dat het beste uit twee werelden heeft en waarbij gestreefd wordt naar goede harmonie met de NGF
 • In zowel de eigen trainingen als in de lessen moet een groot deel van de tijd besteed worden aan spelen, drives/ijzers en short game
 • Het plan moet op de speler aangepast worden, niet iedere speler heeft dezelfde begeleiding nodig, iedere speler is anders en de begeleiding moet hierop aangepast worden
 • Topgolf kun je tot je 45e levensjaar doen, een goede periodisering en verdeling van de belasting is daarom cruciaal
 • De faciliteiten moeten topgolf waardig zijn. De vaste trainingen zoveel mogelijk op een locatie met zo min mogelijk reistijd
 • Spelers met dezelfde doelstelling samen brengen. Zowel uit eigen regio als uit de andere regio’s.
 • Spelers moeten een volwaardig lid zijn van de vereniging, het moet hun tweede thuis worden
 • Spelers zelfstandig maken, het programma moet in kwantiteit afnemen zodat de speler steeds meer zelf kan trainen en dus optimaal voorbereid wordt op wat in de toekomst gaat komen
 • De speler krijgt de tijd om zich te ontwikkelen. Iedereen heeft zijn eigen groeicurve.
 • Dual coaching opzet door middel van samenwerking met verschillende topgolf academies op de beste banen van Nederland
 • In samenwerking met de verenigingen ‘hof’leverancier worden voor spelers, die Nederland vertegenwoordigen in ELTK, interlands, tours en WK’s (zoals bij tennis, voetbal en hockey)

De drie stappen in het trainingsplan

1

Start

Voor talents, Top Amateurs en Professionals beginnen we met een startanalyse/evaluatie waarbij we alle onderdelen van het spel analyseren/evalueren en een nieuw jaarplan schrijven. Zowel fysiek (uitgebreide screening), technisch (m.b.v. trackman, drie D-analysen met K-vest en balans plate en high speed camera’s), tactisch (aan de hand van de gespeelde rondes en evaluaties van deze rondes en stats), materiaalcheck en eventueel een mentale screening (de mentale 0-meeting alleen op aanvraag). Deze analyse/evaluatie vindt in oktober en in maart plaats. Voor de Potentials groep doen we geen startanalyse omdat hier puur op de basis gewerkt wordt.

2

Team trainingen

In groepjes tussen de 4 á 6 personen. De groepen worden binnen de Talents en Top Amateurs ingedeeld aan de hand van niveau en leeftijd. Bij de professionals komen alleen professionals. Tijdens de teamtrainingen wordt er gewerkt aan de individuele leerdoelen/jaarplan, tevens wordt er gewerkt met thematrainingen (informatie/manier van trainen die voor iedereen hetzelfde is, dit op technisch, coursemanagement, mentaal, fysiek, instelling/doorzettingsvermogen etc. ). In het volgende deel is de opzet van de teamtraining te lezen.


3

Losse modules

Individueel programma waarbij in overleg gekozen wordt voor verschillende modules. Dit overleg vindt plaats tussen de head coach, de speler en de ouders/management van de speler. Wij geloven dat het voor de speler het beste is om naast een basisprogramma, wat zeer compleet is een volledig aangepast individueel programma te volgen. Dit doen wij door middel van het kiezen van modules. Op deze manier krijgt de speler wat hij/zij nodig heeft van die coach die ook daar voor hem/haar het beste voor geschikt is. Met de uitvoerende coach wordt een individueel plan opgesteld op de gekozen module. De modules vindt je hier onder.

Opzet van de trainingen

Er zijn verschillende trainingen voor elke groep. De GolfTON-trainingen horen niet bij de competitietrainingen en die komen er dus nog bij.

Potentials

Jonge beginnende / gemotiveerde / getalenteerde spelers.

 • 15 wintertrainingen van 3 lesuren (2u. techniek, 1u. fysiek)
 • 5 wintertrainingen van 1 lesuur (techniek)
 • 5 zomertrainingen van 3 lesuren (2u. techniek, 1u. fysiek)
 • 5 zomertrainingen van 3 lesuren coursemanagement
 • 2 keer per jaar een oudergesprek

Talents

Jonge gevorderde / getalenteerde / gemotiveerde spelers.

 • 0-meeting/jaarevaluatie (fysieke screening, 3-D screening, balans plate, trackman screening etc.) De screening vind 2x per jaar plaats
 • In de winter op zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur (totaal 14 x en 1 keer een heel weekend)
 • 7 zaterdagen ½ dag technische en fysieke training en een ½ dag zelfstandig trainen m.b.v. opdrachten (3 van de 7 dagen worden volledig begeleid)
 • 7 zaterdagen speeltraining (ook op andere banen), 4x onder begeleiding van een oud tourspeler en 3x zelfstandig maar wel met een begeleider (inclusief opdrachten)
 • Afsluiting wintertraining met een heel weekend (reis-, verblijf- en F&B kosten zijn voor eigen rekening)
 • 5 hele dagen in de zomerperiode (op verschillende banen)
 • 2 keer per jaar een oudergesprek

Top Amateurs

Amateurs die tegen het proschap aan zitten.

 • 0–meeting/jaarevaluatie (fysieke screening, 3-D screening, balans plate, trackman screening etc.) De screening vind 2x per jaar plaats
 • In de winter 5 dagen training op zaterdag (hele dag) (technische/mentale/fysieke/k-vest trainingen)
 • In de winter 5 coursemanagement trainingen op zaterdag (hele dag)
 • Afsluiting wintertraining met een heel weekend (reis, verblijf, F&B kosten zijn voor eigen rekening)
 • Totaal 12 hele dagen
 • 2 keer per jaar een oudergesprek

Professionals

Amateurs die tegen het proschap aan zitten.

 • 0-meeting/jaarevaluatie (fysieke screening, 3-D screening, balans plate, trackman screening etc.) de screening vind 2x per jaar plaats
 • 5 dagen training, 5 technische/mentale/fysieke/k-vest/ coursemanagement trainingen van een hele dag
 • 2 keer per jaar een ouder/management gesprek

Individuals​

Voor de speler die individueel deelneemt aan het GolfTON programma kunnen wij het volgende traject aanbieden:

Categorie Talents:

 • 5 holes spelen in de baan
 • swing analyse met behulp van trackman, balance plate en high speed camera’s
 • short game technische analyse
 • putting analyse bij een van de head coaches
 • fysieke screening door fysieke coach
 • leerdoelen plan voor de speler
 • leerdoelen worden besproken met alle GolfTON headcoaches waarna de leerdoelen definitief worden bepaald
 • ouder gesprek waarin de leerdoelen worden besproken en er keuze gemaakt wordt voor de te kiezen modules

Totaal aantal uren: 10 uur

Categorie Top amateur/Professionals:

 • 5 holes spelen in de baan
 • swing analyse met behulp van trackman, balance plate en high speed camera’s
 • short game technische analyse
 • statistieke analyse ( speler levert statistieken aan )
 • Putt analyse bij GolfTON putting coach
 • fysieke screening door GolfTON fysieke trainer inclusief trainingsplan
 • leerdoelen plan voor de speler
 • leerdoelen worden besproken met alle GolfTON headcoaches waarna de leerdoelen definitief worden bepaald
 • ouder gesprek waarin de leerdoelen worden besproken en er keuze gemaakt wordt voor de te kiezen modules

Totaal aantal uren: 12 uur

 • Aa de start analyse 0-meting kan de speler gebruik maken van de module aanbiedingen zoals beschreven staat in de brochure en website.
 • De speler gaat een contract aan met GolfTON zodat hij/zij gebruik kan maken van de privileges van GolfTON.

Note:

 1. Voor dit traject hoeft de speler geen lid te zijn van van golfclub Eindhoven of Rosendaelsche maar wel van Noordwijk (een kennismaking gesprek/analyse kan op Noordwijk wel).
 2. Er zal per les/training moment een range fee van 10,- euro afgedragen moeten worden voor de faciliteiten
 3. Mocht de speler een vervolg traject met ons in willen gaan kunnen wij samen werken met andere opleidingen en golf professionals. GolfTON heeft wel de regie in het traject.